Projektledning in i minsta detalj & konceptutveckling som lyfter företag

Östling Creative leder stora och små projekt med olika komplexitet. Gemensamt är att de har någon form av koppling till varumärke och kommunikation. Det kan till exempel vara informationsprojekt kring krisinformation riktat mot medborgare eller förstudie kring informationsflöden och digitalisering.

Konceptutveckling handlar  ofta om att förenkla och förtydliga befintliga produkt- och tjänster, men det kan också vara med och utveckla nya.
Ett exempel är att minska ner antalet produkter från drygt 100 till 3 stycken för att göra det enklare för kunderna att göra ett val. Det kan också vara att hitta nya målgrupper för befintliga produkter och tjänster genom att till exempel paketera om och presentera på nya sätt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.