Strategiskt & praktiskt arbete i härlig symbios

Östling Creative drivs av mig, Ronny Östling. Jag är en kreativ och analytisk kommunikations- och varumärkesstrateg med runt 20 års branscherfarenhet från olika reklam- och PR-byråer samt som kommunikationsansvarig på industriföretag.

Jag tror på långsiktiga kommunikationslösningar där varumärkesutveckling står i centrum – det ger ökad lönsamhet. Och jag tror på kommunikation och information som är konsekvent, lättillgänglig och sanningsenlig.

Jag har vana att arbeta med information och kommunikation både strategiskt och praktiskt. Online och offline. Och att arbeta med allt från små lokala företag till globala. Jag är bra på att genomföra och hålla ihop projekt där många olika parter är involverade.

Några exempel på organisationer som jag har arbetat med genom åren är Region Blekinge, Länsstyrelsen i Kronoberg, ALT Hiss, Office, Däckia, Philips, HP (Hewlett Packard), Miljöfordon Sverige och Linnéuniversitetet.

Jag påstår mig inte kunna allt. Långtifrån. Oavsett uppdrag handlar det om att gå igenom en process tillsammans. Jag kan mina områden, ni kan ert företag och er verksamhet. Tillsammans hittar vi nya vägar och lösningar. Dessutom har jag en rad samarbetspartners inom olika områden att ta hjälp av när det behövs extra kapacitet eller kompetens – till exempel organisationsutvecklare och digitaliseringsexperter.

Vill du veta mer eller anlita Östling Creative?