Överlev stormar & anfall av utomjordingar

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Hesa Fredrik är en informationskampanj för att öka krismedvetenheten och kunskapen i Kronobergs län. Vad är VMA, vilka små och stora kriser kan uppstå och hur ser man till att vara förberedd för att klara sig själv i några dagar vid större händelser? Samhället har inte resurser för att ta hand om alla.

Vi fick i första skedet uppdraget att ta fram ett koncept och en kommunikationsplan för en kampanj – det blev Hesa Fredrik. I ett senare skede fick vi även i uppdrag att ta fram nycklarna för att de olika delarna av kampanjen och slutligen även uppdraget att hålla i  hela genomförandet.

Resultatet blev en kampanj med fokus på möten och interaktion. Den huvudsakliga kampanjinsatsen var skolturnéer, ett bra sätt att nå den primära målgrupp som vi valde: barn- och ungdomar. Skådespelare (Tuffa Tilda och Strukturerade Simon) samt blåljuspersonal (polis, ambulans och räddningstjänst) var de viktigaste ingredienserna i turnéerna.

Med vetenskaplig grund tog vi fram fyra kriskaraktärer (stereotyper) – Tuffa Tilda, Strukturerade Simon, Aningslösa Amanda och Försiktigt Filip. Ett bra sätt att visa på hur förberedda eller inte vi generellt är.

Att greppet fungerar har tydligt visats under turnéerna med Hesa Fredrik i skolor, på bibliotek och på gator och torg. Intresset har varit stort och skolorna har berömt projektet. Webbplatsen är välbesökt (över 100.000 unika besökare) och lokalmedia visade stort intresse – tidningar, radio och tv rapporterade om projektet vid ett flertal tillfällen. Flera andra länsstyrelser har också visat intresse för projektet och Göteborgs stad har lånat delar ur konceptet för en egen informationskampanj.

TJÄNSTER
Projektledning & genomförande
Kommunikationsstrategi
Idé- & konceptutveckling
Visuell identitet
Webb
Trycksaker
Sociala medier
Pressinformation
Film & teater
Uppsökande verksamhet & skolturnéer
Utbildningsmaterial för skolor

Vill du veta mer eller anlita Östling Creative?