Skaffa dig ett försprång!

Växjö Universitet

Kampanj för Växjö Universitet för att få fler att söka information om Ekonomihögskolans program och fristående kurser – och i förlängningen söka till en utbildning.

Webbplatsen var central för kampanjen som bland annat kompletterades med tryckt och digital annonsering, närvaro på sociala medier, DR samt olika uppsökande insatser.

Kampanjen blev lyckad med en välbesökt kampanjwebb, många intresseanmälningar till att få mer information – och sist men inte minst ett ökat antal sökande till utbildningarna.

TJÄNSTER
Projektledning
Idé- & konceptutveckling
Webb
Annonser
DR

Vill du veta mer eller anlita Östling Creative?