Projektledning in i minsta detalj & konceptutveckling som lyfter

Östling Creative projektleder stora och små projekt med olika komplexitet. Gemensamt är att de oftast har någon form av koppling till varumärke och kommunikation. Det kan till exempel vara informationsprojekt kring krisinformation eller förstudier om informationsflöden och digitalisering.

Konceptutveckling handlar ofta om att förenkla och förtydliga befintliga produkter och tjänster, men det kan också vara att bidra med kompetens i utveckling av nya.

Det kan också vara att hitta nya målgrupper för befintliga produkter och tjänster genom att till exempel paketera om och presentera på nya sätt.

Ett exempel var att utåt sett minska ner ett företags produkter från drygt 100 till 3 stycken för att göra det enklare för kunderna att förstå och göra ett val.

Vill du veta mer eller anlita Östling Creative?