Framgångsrik kommunikation handlar både om att tala och att lyssna

Kommunikation går i två riktningar, från dig till kunderna och från kunderna till dig. Traditionell reklam och marknadsföring ger allt mindre effekt - det hjälper inte att bara synas eller att bara ha bra erbjudanden.

Vad som däremot fungerar är goda relationer, en bra dialog – helt enkelt att möta och lyssna på kunderna. Det är också viktigt att agera – att faktiskt också göra, inte bra prata. Kommunikation som ger resultat handlar helt enkelt om att vara ärlig, uppriktig och genuin i mötet med kunderna.

Mål och en riktning för att nå dit man vill

Kommunikation handlar också om att veta var man är och vart man vill – vad man vill uppnå, att ha en riktning och ett mål. Bra kommunikation i, och från, företag går hand i hand med ett varumärkesinriktat arbetssätt.

Det är först när man har en tydlig riktning, en plan och ett mål som det är dags att börja tänka kring hur, och på vilka sätt, man bäst når ut till målgruppen.

Östling Creative bistår eller leder processen

Östling Creative leder, hjälper och/eller assisterar er på vägen för att utveckla er egen strategi och plan för att bli ett mer attraktivt företag. För att sälja mer. För att bli en mer attraktiv arbetsplats. För att bli ett mer lönsamt företag.

Östling Creative hjälper också till att genomföra planerna.

Vill du veta mer eller anlita Östling Creative?