En visuell identitet speglar och förstärker företagets varumärkeslöfte

Första intrycket är väldigt viktigt – oavsett vad det gäller. Det kan till och med ofta vara helt avgörande. Det tar vanligen lång tid och krävande insatser att förändra det första intrycket.

Första gången man kommer i kontakt med ett företag, en produkt eller en tjänst är det ofta rent visuellt på något sätt. Kanske genom en logotyp, en webbplats, reklam av något slag eller en förpackning.

För att skapa företroende för ett varumärke, produkt eller tjänst är det därför viktigt att ha en tydlig visuell identitet, som speglar och förstärker hur man vill uppfattas och vad man står för. Det kan rent av vara så att det är i den första kontakten som ett köp (eller inte köp) avgörs.

Östling Creative har lång erfarenhet av att ta arbeta fram visuella identiteter som tar avstamp i, och som också förstärker, varumärkesidentiteten.

Övriga tjänster

Kontakta mig, jag vill veta mer!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.