Varumärke | Kommunikation | Reklam | PR | Webb

Vi hjälper ditt företag, dina produkter och dina tjänster att uppmärksammas bättre, bli mer begripliga och mer intressanta. På pappret, på webben och i verkligheten!

TJÄNSTER

Marknadsföring som berör och ger resultat

Sedan 2004 har Östling Creative hjälpt företag och organisationer att utveckla mer lönsamma varumärken! Alltså få fler att föredra och välja våra kunders företag och dess produkter eller tjänster istället för konkurrenternas.

Vi arbetar med allt från helhetsansvar för varumärkesutveckling och kommunikationsinsatser samt reklam, PR och webb. Från idéarbete och planering till genomförande och uppföljning.

Vi har erfarenhet av att arbeta med såväl stora som små företag. Från Hewlett Packard och Microsoft till Småländska Bränslen och Ljus- & Elteknik i Skatelöv.

RÖster från kunder

Varumärket är alla organisationers viktigaste kapital.

Förtroendekapital.

Starka varumärken och starka företag säljer mer, kan ofta ta mer betalt och har lättare att rekrytera och behålla medarbetare.

1. Känslor

Ett varumärke är inte logotypen. Ett varumärke omfattar en brokig samling medvetna och omedvetna tankar, känslor och attityder kopplade till en produkt eller ett företag.

2. Förtroende

Varumärket är alltså allt det som omvärlden vet om er, känner för er och säger om er. Ert förtroendekapital. Sant eller falskt, bra eller dåligt, det spelar ingen roll. Det är hos betraktaren uppfattningen om, och förtroendet för, varumärket ligger.

3. Lönsamhet

Det finns ett tydligt samband mellan varumärke och lönsamhet. Företag som arbetar varumärkesinriktat är nämligen nästan dubbelt så lönsamma jämfört med de företag som inte prioriterar varumärkesfrågor.

Om du inte vet var du är eller vart du vill - hur ska du då komma dit?

Kommunikation handlar om att veta var man är och vart man vill – vad man vill uppnå, att ha en riktning och ett mål. 

Det är först när man har en tydlig riktning, en plan och ett mål som det är dags att börja tänka kring hur, och på vilka sätt, man bäst når ut till målgruppen.

Bra kommunikation, alltså kommunikation som ger resultat, går hand i hand med ett varumärkesinriktat arbetssätt.

Exempel på uppdragsgivare

GALLERI

kontakt

Hör av dig för ett samtal om hur vi kan bidra till ökad framgång för din organisation!

Fyll i formuläret, ring 0470-34 79 80 eller mejla info@ostlingcreative.se

HÖR av dig för att  starta resan till ett starkare varumärke

0470-34 79 80