OM FÖRETAGET

Östling Creative arbetar främst med varumärkesutveckling och kommunikationsstrategier, men även konceptutveckling av olika slag samt traditionell reklambyråproduktion.

Resultat och relevans är avgörande

Vårt jobb är att se till att idéer och budskap bär hela vägen. Därmed är resultat och relevans är avgörande för oss i vårt arbete – helt enkelt att det vi gör innebär konkret nytta för våra uppdragsgivare. För att uppnå det utmanar, ifrågasätter och ser vi med nya ögon på frågeställningar och lösningar. Slutmålet är nästan alltid ökad försäljning, men det kan exempelvis även vara ökad kännedom eller ökad lättillgänglighet.

Konsekvent och sanningsenlig kommunikation

Vi tror på långsiktiga kommunikationslösningar där varumärkesutveckling står i centrum – det ger ökad lönsamhet. Och vi tror på kommunikation och information som är konsekvent, lättillgänglig och sanningsenlig.

Vi arbetar både strategiskt och praktiskt

Vi har vana att arbeta med information och kommunikation både strategiskt och praktiskt. Online och offline. Och att arbeta med allt från små lokala företag till globala. Vi är bra på att genomföra och hålla ihop projekt där många olika parter är involverade.

Etertanke och snabbhet

Tankar tar tid. Vi vet att långsiktig planering ger bättre resultat. Samtidigt finns det lägen när vi behöver vara blixtrande snabba. Då byter vi tempo. Vi är tillgängliga och flexibla.

Vi lyssnar på dig

Oavsett uppdrag handlar det om att på olika sätt gå igenom en process tillsammans. Vi kan våra områden, ni kan ert företag och er verksamhet. Tillsammans hittar vi nya vägar, infallsvinklar och lösningar.

Östling Creative jobbar gärna med företag som på olika sätt vill bidra till en positiv utveckling av vårt samhälle och klimat.

Samarbete ger hög, och rätt,
kompetens för alla slags uppdrag

Företaget drivs av mig, Ronny Östling – en kreativ och analytisk kommunikations- och varumärkesstrateg med drygt 20 års branscherfarenhet från olika reklam- och PR-byråer samt som kommunikationsansvarig på industriföretag.

Jag har erfarenhet av att jobba med både små och stora företag. Lokala och globala. Och inom en mängd olika branscher.

Tillsammans med företagets samarbetspartner, bland annat 720grader, erbjuder vi arbetsgrupper speciellt anpassade för varje enskilt uppdrag.

kontakt

Hör av dig för ett samtal om hur vi kan bidra till ökad framgång för din organisation!

Fyll i formuläret, ring 0470-34 79 80 eller mejla info@ostlingcreative.se

HÖR av dig för att  starta resan till ett starkare varumärke

0470-34 79 80