PROJEKT &
KONCEPT

Vi projektleder små och stora projekt samt förstudier av olika slag. Vi hjälper också till med konceptutveckling som lyfter verksamheter.

Projektledning och konceptutveckling som får företag att lyfta
Projektledning in i minsta detalj

Vi projektleder stora och små projekt med olika komplexitet. Gemensamt är att de oftast har någon form av koppling till varumärke och kommunikation. Det kan till exempel vara informationsprojekt kring krisinformation eller förstudier om informationsflöden och digitalisering.

Konceptutveckling som lyfter

Konceptutveckling handlar ofta om att förenkla och förtydliga befintliga produkter och tjänster, men det kan också vara att bidra med kompetens i utveckling av nya.

Det kan också vara att hitta nya målgrupper för befintliga produkter och tjänster genom att till exempel paketera om och presentera på nya sätt.

Ett exempel var att utåt sett minska ner ett företags produkter från drygt 100 till 3 stycken för att göra det enklare för kunderna att förstå och göra ett val.

Östling Creative leder era projekt
framåt till lyckade resultat

Östling Creative leder och assisterar er i era projekt och andra utmaningar inom varumärke, kommunikation och marknadsföring – eller närliggande områden.

RÖster från kunder
kontakt

Hör av dig för ett samtal om hur vi kan bidra till ökad framgång för din organisation!

Fyll i formuläret, ring 0470-34 79 80 eller mejla info@ostlingcreative.se

HÖR av dig för att  starta resan till ett starkare varumärke

0470-34 79 80