Varumärket är ett företags viktigaste kapital.
Förtroendekapital.

Ett varumärke är inte logotypen. Ett varumärke omfattar en brokig samling medvetna och omedvetna tankar, känslor och attityder kopplade till en produkt eller ett företag. Det är dessa associationer som avgör om vi vill köpa eller inte köpa en viss produkt eller från ett visst företag.

Varumärket är alltså allt det som omvärlden vet om er, känner för er och säger om er. Sant eller falskt, bra eller dåligt, det spelar ingen roll. Det är hos betraktaren uppfattningen om varumärket ligger.

Arbeta varumärkesinriktat och tjäna pengar
Ett varumärke är starkt först när det får människor att vilja köpa dess produkter och/eller betala mer för det än för konkurrerande märken. Därför måste din produkt eller ditt företag kopplas samman med rätt slags associationer.

Det finns ett tydligt samband mellan varumärke och lönsamhet. Företag som arbetar varumärkesinriktat är nämligen nästan dubbelt så lönsamma jämfört med de företag som inte prioriterar varumärkesfrågor*.

Vi väljer med hjärtat och motiverar med hjärnan
Vi människor tror att vi tar rationella beslut baserade på fakta. Forskning (som belönats med Nobelpriset) visar att det är helt andra faktorer som är avgörande. ”Mjuka” eller emotionella värden som relationer, förtroende och upplevda värden är ofta minst lika viktiga – eller viktigare – än hårda fakta som pris, funktion och prestanda. Det är därför viktigt att förstå hur vi människor fungerar, kommunicerar och hur vi gör val. Avgörande i det varumärkesinriktade arbetet är att ta reda på vilka de säljdrivande associationerna för varje enskilt varumärke är.

Skapa ert eget varumärke, annars gör någon annan det åt er
Att arbeta varumärkesinriktat är en ständigt pågående process. Det viktiga är att sätt igång. Om ni inte skapar ett eget varumärke själva kommer marknaden, media eller någon annan göra det åt er. Det handlar alltså inte om att skapa eller inte skapa ett varumärke, utan att bygga just det varumärke ni själva vill ha.

Östling Creative har stora kunskaper om varumärkesutveckling
Östling Creative har arbetat med varumärkesutveckling och varumärkesstrategier under många år och hjälper er med verktygen för att komma igång, fungerar som bollplank eller leder er i hela varumärkesprocessen.

Östling Creative håller också föreläsningar och seminarier om varumärkesutveckling.

*Brand Orientation Index, 2010. Sveriges 500 största företag undersöktes.

Vill du veta mer eller anlita Östling Creative?