PRODUKTION

Vi hjälper till med traditionella reklambyrå- och produktionstjänster för de flesta slags medier och kanaler. Från idéarbete och planering till genomförande och uppföljning.

Vi väcker intresse och förklarar

Vi kan berätta det svåra så att det blir lätt att förstå. Och vi kan väcka intresse även för det som inte alls är uppseendeväckande. Gärna med hjälp av okonventionella och oväntade lösningar. Och gärna med avstamp i varumärkes– och kommunikationsstrategin.

Exempel på vad vi gör

Visuell identitet

En visuell identitet omfattar alla visuella element som förknippas med ett varumärke eller en organisation. Den visuella identiteten syftar till att skapa en igenkännbar och sammanhängande bild i alla kontaktpunkter med målgruppen.

Webbplatser & SEO

När vi tar fram webbplatser lägger vi stor vikt vid innehåll och struktur. Det ska vara enkelt för målgruppen att förstå och att gå från intresserad till handling.

Annonsering & Google Ads

I rätt sammanhang och med rätt budskap är annonsering en effektiv metod att sprida sitt budskap. Vi jobbar med traditionell annonsering, annonsering i sociala medier och med GoogleAds.

Trycksaker

Trots den digitala tidsålder vi befinner oss i har trycksaker rätt använt många fördelar och kan vara ett värdefullt verktyg för både marknadsföring och kommunikation. Vi har tagit fram trycksaker i mer än 25 års tid.

PR

PR, eller omvärldsrelationer, syftar till att bygga och vårda relationer med olika målgrupper. Ytterst är syftet att förmedla information för att påverka image, beslut och beteenden. Vi hjälper våra kunder med planering, budskap och genomförande.

Foto & film

Foton och film både förmedlar och förstärker budskap och känslor på ett effektivt sätt. Vi löser allt från snabba fotograferingar till komplicerade filmer.

Sociala medier

Sociala medier är en kanal för såväl marknadsföring och försäljning som för att föra dialog med kunder och omvärlden. Sist men inte minst ett bra rekryteringsverktyg. Vi tar fram såväl strategier som innehåll till våra kunders kanaler.

Copy & texter

Texter bör vara engagerade, övertygande, relevanta och välskrivna för att fånga mottagarnas intresse. Vi tar fram texter, berättelser och inlägg för alla kanaler och användningsområden.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrev håller ni kunder och omvärlden uppdaterade om era produkter och tjänster.

Östling Creative
har idéerna och erfarenheten

Vårt jobb är att se till att idéer och budskap bär hela vägen. Därmed är resultat och relevans är avgörande för oss i vårt arbete – helt enkelt att det vi gör innebär konkret nytta för våra uppdragsgivare.

Under mer än 20 år har vi fått förtroendet att göra just detta för allt från små lokala till stora globala företag inom vitt skilda branscher. Vi ser till att hitta lösningarna som ger resultat!

Galleri
RÖster från kunder
kontakt

Hör av dig för ett samtal om hur vi kan bidra till ökad framgång för din organisation!

Fyll i formuläret, ring 0470-34 79 80 eller mejla info@ostlingcreative.se

HÖR av dig för att  starta resan till ett starkare varumärke

0470-34 79 80